Dla zawodników

Ubezpieczenie NNW

Druk zgłoszenia szkody z tytułu NNW

Seria i numer polisy: Polisa NNW Grupowa nr 25906467

Okres ubezpieczenia: od 02-01-2023 do 01-01-2024

Suma ubezpieczenia: 7000,00 zł

Zakres ubezpieczenia: ograniczony

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis