Dla zawodników

Ubezpieczenie NNW

Druk zgłoszenia szkody z tytułu NNW

Seria i numer polisy: Polisa NNW Grupowa nr 25707042

Okres ubezpieczenia: od 01-01-2022 do 31-12-2022

Suma ubezpieczenia: 7000,00 zł

Zakres ubezpieczenia: ograniczony

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis