Taekwondo

Struktura Taekwondo

Taekwondo jest sztuką walki i samoobrony opartą na tradycjach i filozoficznych zasadach starokoreańskich odmian walki wręcz : Tae Kyon i Soo Bak – Gi. Jest bardzo dynamiczną dyscypliną, która dzięki pracy wielu mistrzów, w ciągu zaledwie 40 lat, ewoluowała od mało znanej, regionalnej sztuki walki w kierunku pełnoprawnego sportu olimpijskiego.

Na strukturę treningową składa się wiele części, które w sposób systematyczny i naukowo kontrolowany rozwijają każdą część ciała. Ich opanowanie jest niezbędne do całkowitego poznania taekwondo.

 1. Gibon Yonsup (techniki podstawowe)
  – sogi (pozycje)
  – son gisool (techniki ręczne)
  – bal gisool (techniki nożne)
 2. Tul (układy formalne, formy ruchowe)
 3. Matsogi (walka)
  – sambo matsogi (walka trzykrokowa)
  – ibo matsogi (walka dwukrokowa)
  – ilbo matsogi (walka jednokrokowa)
  – ban jayu matsogi (walka półwolna)
  – jayu matsogi (walka wolna)
  – bal matsogi (walka samymi nogami)
 4. Hosin Sul (samoobrona)
 5. Kyokpa (sztuka rozbić)

Wymienione części składowe taekwondo stanowią nieodłączne elementy tej sztuki walki, jednakże w treningu najmłodszych dzieci niektóre z elementów są zastępowane przez nieco prostsze wersje ćwiczeń.

Taekwondo rozwija nie tylko ciało, lecz także umysł, emocje, moralność. Główną zasadą treningu jest kształtowanie osobistej postawy duchowej poprzez pracę nad ciałem i własnymi słabościami.

W najmłodszych grupach wiekowych kładzie się duży nacisk na wyrabianie cierpliwości, systematyczności, wytrwałości. Zajęcia, w których bardzo często stosuje ćwiczenia z partnerami, wspomagają umiejętność panowania nad sobą, wyrabiają poczucie sprawiedliwości, uczciwości, a także uprzejmości. Poprzez ćwiczenia w parach czy grupach, dzieci uczą się także współdziałania, zdobywają poczucie przynależności do grupy, mają okazję do zawarcia nowych przyjaźni.

Taekwondo to sport uniwersalny, dla wszystkich. Przedział wiekowy trenujących jest ogromny, poczynając już od trzyletnich dzieci, przez młodzież, aż do osób dorosłych.

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis