Dla zawodników

Książeczka sportowca

Książeczka zdrowia sportowca dotyczy tylko osób startujących w PZKB.

strona 1 lub 3 (w zależności od książeczki)
Konieczny pełny podpis – imię, nazwisko, klub.

strona 4 i 5
Zdjęcie (wklejone!, nie wpięte ani włożone) oraz podpis i data wydania książeczki. Pieczątkę na zdjęciu przybija trener. Konieczne jest wypełnienie WSZYSTKICH pól. Datę rozpoczęcia treningów można zaokrąglić do pełnego miesiąca np. 2009.09.01.

strona 6 i 7
Przynależność klubową wypełnia trener.
Przynależność do poradni wypełnia lekarz.

strona 8 i 9
Orzeczenie lekarskie – wypełnia lekarz sportowy.
Orzeczenie musi być wypełnione koniecznie na stronie 8 i 13 !

strona 10 i 11
Wypełnia lekarz sportowy.

strona 12 i 13
Wypełnia lekarz sportowy.
Konieczny na stronie 13 wpis o zdolności do udziału w zawodach.

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis