Aktualności

WYJAZD Z OBOZU

Informujemy, że wyjazd z obozu sportowego w Pieckach zaplanowany został na godzinę około 17:00.

Przyjazd do Częstochowy wstępnie planowany jest na godzinę 1:00-2:00.

ZAZNACZAMY JEDNAK, ŻE SĄ TO INFORMACJE BARDZO WSTĘPNE I GODZINY WYJAZDU ORAZ PRZYJAZDU DO CZĘSTOCHOWY MOGĄ ULEC ZMIANOM.

WSZYSCY OBOZOWICZE BĘDĄ TELEFONICZNIE INFORMOWAĆ RODZICÓW O GODZINIE PRZYJAZDU NA OKOŁO GODZINĘ-PÓŁTOREJ PRZED CZĘSTOCHOWĄ.

Zbiórka w tym samym miejscu jak przy wyjeździe – parking przy dworcu głównym PKP od strony ul. Piłsudskiego w Częstochowie.

Prosimy o dostosowanie się do godzin podanych telefonicznie i punktualność.

Ponadto, przypominamy, że każda osoba niepełnoletnia musi zostać odebrana przez rodziców/prawnych opiekunów. W przypadku, gdy osoba jest odbierana przez inną osobę niż prawny opiekun, odbierający ma obowiązek posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na odbiór dziecka.

Jest to zasada, której opiekunowie będą przestrzegać bezwzględnie.

Jednocześnie informujemy, że każdy odbierający dziecko ma obowiązek złożyć podpis na liście u opiekuna poświadczający odbiór dziecka.

Opiekunem odpowiedzialnym za wracających busem jest instruktorka Marta Brylińska, opiekunem odpowiedzialnym za wracających autokarem jest instruktorka Magdalena Makowska.

Wszystkie osoby wracające indywidualnie prosimy odbierać nie wcześniej niż o godzinie 15:30 i nie później niż godzinie 16:45.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis