Aktualności

Otwarty Puchar Polski Północnej, 22.02.2020 Barczewo

Otwarty Puchar Polski Północnej odbędzie się 22 lutego w Barczewie.

Instruktorzy zgłoszenia przyjmują do 14 lutego 2020.

Oświadczenie dla opiekunów osób niepełnoletnich

Oświadczenie dla osób pełnoletnich

Komunikat dostępny w rozwinięciu wiadomość.

 

Miejsce:
Hala Sportowa w Zespole Szkół w Barczewie ul. Północna 14, 11-010 Barczewo

Organizatorzy:
Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do
Stowarzyszenie „KS Egida”

Opłaty startowe:
70zł od osoby, bez względu na liczbę konkurencji (kluby członkowskie*)

Liczba zgłaszanych zawodników:
Nieograniczona, wiążąca.

Nagrody:
medale i dyplomy, nagrody rzeczowe

Konkurencje:
Dzieci młodsze – (roczniki do 2015) – rekreacyjne konkurencje sprawnościowe (konkurencje ogólnosprawnościowe opisane na końcu komunikatu).
Dzieci – ( roczniki 2014, 2013, 2012,2011) – techniki szybkościowe, układy formalne dowolne, konkurencja sprawnościowa – touch contact lub soft stick
Młodzicy – ( roczniki 2010, 2009,2008) – techniki szybkościowe, układy formalne dowolne, konkurencja sprawnościowa semi contact lub soft stick*
Kadeci – ( roczniki 2007, 2006,2005) – walki w formule semi-contact, light-contact, układy formalne dowolne
Juniorzy – ( roczniki 2004, 2003,2002) – walki w formule semi-contact, light-contact, układy formalne dowolne, Grand Champion
Seniorzy – ( roczniki 2001 i starsi) walki w formule semi-contact, light-contact, układy formalne dowolne, Grand Champion

UWAGA! W formule light-contact starują zawodnicy posiadający minimum 6. CUP.
*Soft stick – dla młodzików, którzy nie biorą udziału w konkurencji touch-contact tylko do stopnia 7/7.3 cup

Kategorie:
Konkurencje sprawnościowe dzieci (soft-stick, techniki szybkościowe)Startujący rywalizują w swoich grupach bez podziału na płeć. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość dokonania podziału w obu kategoriach na dwie grupy (wyższą i niższą). Podział dokonany zostanie na podstawie faktycznych pomiarów wzrostów zgłoszonych drogą mailową przez trenerów.

Semi – contact (podział wzrostowy)
1. młodzicy: 10-7 kup:
dziewczęta –140cm –150cm +150cm
chłopcy –140 cm –145cm –155cm +155cm
2. młodzicy: 6 kup i wyżej:
dziewczęta –145cm –155cm +155cm
chłopcy –145 cm –155cm +155cm

semi – contact (podział wzrostowy)
a) kadetki – 155 cm, – 160 cm, + 160 cm
kadeci – 155 cm, – 165 cm, – 175 cm, + 175 cm
b) juniorki -165 cm, -170 cm, +170 cm
juniorzy – 170 cm, – 175 cm, – 180 cm, + 180 cm
c) seniorki -165 cm, -170 cm, +170 cm
seniorzy -175 cm, -180 cm -185cm, +185 cm

light – contact (podział wagowy)
a) kadetki – 47 kg, – 54 kg, +54
kadeci – 46 kg, – 52 kg, – 58 kg, – 64 kg, + 64 kg
b) juniorki – 54 kg, – 61 kg, + 61 kg
juniorzy – 58 kg, – 64 kg, – 70 kg, – 76 kg, + 76 kg
c) seniorki – 54 kg, – 61 kg, + 61 kg,
seniorzy – 64 kg, – 70 kg, – 76 kg, – 82 kg, + 82 kg

układy formalne dowolne (SYSTEM PUCHAROWY wg regulaminu ZS PUT, dopuszczone układy ITF oraz inne formalne, np. taekwondo WTF, karate, tangsoodo, itp)
a) dzieci i młodzicy razem (bez podziału na stopnie)
b) kadeci (bez podziału na stopnie)
c) juniorzy oraz seniorzy razem (bez podziału na stopnie)

UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WZROSTOWYCH, WAGOWYCH, WIEKOWYCH ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH OSÓB.

Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie NNW dla zawodników – zapewniają kluby we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na zawodach.

Opieka medyczna zawodów:
Zapewnia organizator

Sędziowie:
1 sędzia na każdą rozpoczętą 15 zawodników. Podczas zawodów sędziowie mają zapewniony poczęstunek. Wszyscy sędziowie bez licencji sędziowskiej ZS PUT proszeni są o stawienie się przy stoliku sędziego głównego o godzinie 8:00. Sędziów należy zgłaszać do instruktorów. Należy podać klasę sędziego (planszowy, punktowy, sekretarz).

Ważenie:
Wyrywkowe, podczas trwania zawodów. Brak tolerancji wagowej.

Plan Zawodów:
Sobota (22.02.2020 r.)
8:00 – 8:30 – rejestracja
8:30 – 8:45 – odprawa sędziów
8:45 – 9:00 – odprawa kierowników ekip
9:00-13:00 – konkurencje dzieci i młodzików
13:00-13:30 – uroczyste otwarcie zawodów
13:30-20:00 – konkurencje kadetów, juniorów, seniorów

UWAGA! Plan zawodów może ulec zmianie w trakcie trwania zawodów.

Warunki uczestnictwa:
– Zgłoszenie zawodnika w terminie do 14.02.2020,
– Opłacenie startowego
– Podpisane oświadczenia załączone do komunikatu dla WSZYSTKICH zawodników. Osobiście przez zawodników pełnoletnich oraz przez prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej.

Regulamin zawodów, obsada sędziowska, ubiory sędziów I zawodników, sprzęt ochronny: zgodnie z przepisami obowiązującymi w zawodach ZS PUT.

REGULAMIN REKREACYJNYCH KONKURENCJI SPRAWNOŚCIOWYCH DLA DZIECI MŁODSZYCH
1. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: SOFT-STICK
– 1 runda x 1min.
– System pucharowy lub system każdy z każdym (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników).
– Długość pałki dla każdego zawodnika: 50cm.
– Punktacja:
 głowa – 2 pkt.
 pozostałe części ciała z wyjątkiem rąk (w tym tułów, plecy, nogi) – 1 pkt.
 trafienia w ręce są dozwolone, ale nie są punktowane,
– W przypadku remisu – dogrywka do pierwszego trafienia.
2. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: TEMPÓWKI APCHAGI, APCHA OLLIGI
– Zawodnik wykonuje wymachy apchagi, apcha olligi dowolną nogą (Zawodnik może wykonywać wymachy na przemian nogami lub tylko jedną nogą, lub też raz jednym sposobem, raz drugim).
– Po każdym wymachu noga musi dotknąć podłoża.
– Wymachy wykonywane są przez 10 sek.
– Wymachy wykonywane są w packę ustawioną na wysokości pasa kopiącego.
– Zawodnicy uczestniczą w jednej rundzie. Wynik ostateczny to suma wymachów z rundy.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis