Aktualności

Mistrzostwa Polski Północnej w Taekwondo ZS PUT „Gladius Cup 2015” – komunikat

MPP-Ostroda-2015

Uwaga zawodnicy startujący w zbliżających sie zawodach: Mistrzostwa Polski Północnej w Taekwondo ZS PUT „Gladius Cup 2015”, które odbędą się już 17 października w Ostródzie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatem turnieju dostępnym w rozwinięciu wiadomości.

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „Gladius” Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

PATRONAT: Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas Burmistrz Miasta Ostróda Pan Czesław Najmowicz

TERMIN: 17.10.2015 r.

MIEJSCE: Hala Sportowa OCSiR, ul. Kościuszki 22A, Ostróda

REJESTRACJA, WAŻENIE, MIERZENIE: Kategorie wzrostowe i wagowe zgłoszone w kartach weryfikowane będą wyrywkowo w trakcie zawodów w przypadku wątpliwości sędziów lub kierowników drużyn. Drabinki startowe sporządzone zostaną na podstawie kart zgłoszeń. W sytuacji gdy pomiar wagi lub wzrostu w dniu zawodów wykaże różnicę z kategorią zgłoszoną zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

OPŁATA STARTOWA: 60 zł niezależnie od ilości konkurencji w których startuje zawodnik.

UCZESTNICY: Zawody mają charakter otwarty dla przedstawicieli różnych szkół walki, które zaakceptują regulamin zawodów.

KONKURENCJE:

Dzieci młodsze (roczniki do 2010 r.) – rekreacyjne konkurencje sprawnościowe (konkurencje ogólnosprawnościowe opisane na końcu komunikatu).

Dzieci (roczniki 2009, 08, 07, 06) – konkurencja sprawnościowa soft-stick, techniki szybkościowe

Dzieci młodsze oraz dzieci nie muszą posiadać badań od lekarza sportowego, a jedynie oświadczenie rodziców.

Młodzicy (roczniki 2005, 04, 03) – walki semi-contact, techniki szybkościowe

Kadeci (roczniki 2002, 2001, 2000) – walki semi-contact, light-contact

Juniorzy (roczniki 1999, 98, 97) – walki semi-contact, light-contact

Seniorzy (roczniki 1996 i starsi) – walki semi-contact, light-contact

KATEGORIE:

SEMI-CONTACT (podział wzrostowy)

a) młodziczki -140 cm, -150 cm, +150 cm; młodzicy -135 cm, -145 cm, -150 cm, -155 cm, +155 cm

b) kadetki – 155 cm, – 165 cm, + 165 cm; kadeci – 150 cm, – 160 cm, – 170 cm, + 170 cm

c) juniorki -160 cm, -170 cm, +170 cm; juniorzy – 165 cm, – 175 cm, – 185 cm, + 185 cm

d) seniorki -160 cm, -170 cm, +170 cm; seniorzy -175 cm, -180 -185cm, +185 cm

LIGHT-CONTACT (podział wagowy)

a) kadetki – 43 kg, – 50 kg, – 57 kg, + 57 kg; kadeci – 42 kg, – 48 kg, – 54 kg, – 60 kg, – 66 kg, + 66 kg

b) juniorki – 50 kg, – 57 kg, – 64 kg, + 64 kg; juniorzy – 54 kg, – 60 kg, – 66 kg, – 72 kg, – 78 kg, + 78 kg

c) seniorki – 50 kg, – 57 kg, – 64 kg, + 64 kg; seniorzy – 60 kg, – 66 kg, – 72 kg, – 78 kg, – 84 kg, + 84 kg

UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŁĄCZENIA POSZCZEGÓŁNYCH KATEGORII WZROSTOWYCH, WAGOWYCH, WIEKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH OSÓB.

NAGRODY: medale i dyplomy

OPIEKA MEDYCZNA ZAWODÓW: zapewnia organizator

REGULAMIN ZAWODÓW: obsada sędziowska, ubiory sędziów, kategorie zawodów, sprzęt ochronny, regulaminy rozgrywania poszczególnych konkurencji: zgodnie z przepisami obowiązującymi w zawodach PUT. Zawodnicy startujący w turnieju występują w strojach klubowych, jednakowych dla całej drużyny.

PLAN ZAWODÓW:

Sobota (17.10.2015 r.)

7:30-8:00 – kontrola dokumentów (książeczki zdrowia, oświadczenia rodziców w kat. dzieci młodsze, dzieci i młodzicy)

9:00- odprawa techniczna kierowników drużyn i sędziów

9:00-13:00- konkurencje dzieci i młodzików

10:00 – 12:00 – kontrola dokumentów (książeczki zdrowia, oświadczenia dot. pozostałych kategorii wiekowych) 13:00-13:30- uroczyste otwarcie zawodów

13:30-20:00- walki semi-contact, light-contact kadetów, juniorów, seniorów

UWAGA! Plan zawodów może ulec zmianie w trakcie trwania zawodów.

WYŻYWIENIE: we własnym zakresie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– zgłoszenie w terminie;

– opłacenie startowego;

– ważne badania lekarskie od lekarza sportowego w książeczce sportowca [Badania ważne są 6 miesięcy] – dotyczy startujących w walkach: młodzików, kadetów, juniorów, seniorów- do 23. roku życia;

UWAGA! Badania lekarskie muszą zawierać: a. Pieczątkę lekarza ze specjalizacją „Lekarz sportowy” lub „uprawniony do orzekania w sporcie” (certyfikat PTMS). b. Pieczątkę przychodni. c. Datę wykonania badania i termin ważności. d. informacje o wykonywanym sporcie (Taekwondo, Kick-Boxing, K1 itp) – w książeczce sportowca, lub odpowiednia adnotacja na zaświadczeniu od lekarza. – zezwolenie rodziców na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich;

– oświadczenie o stanie zdrowia dla osób powyżej 23. roku życia;

– oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dla dzieci (roczniki 2010-2006);

– oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dla dzieci (ur. do roku 2010);

ZGŁOSZENIA: w nieprzekraczalnym terminie do 05.10.2015 r. do instruktorów

REGULAMIN REKREACYJNYCH KONKURENCJI SPRAWNOŚCIOWYCH DLA DZIECI MŁODSZYCH UWAGA: W zależności od ilości zgłoszeń rozegrane zostaną dwie z trzech poniższych konkurencji. O wyborze konkurencji zdecyduje organizator uwzględniając ilość zgłoszeń.

1. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: SOFT-STICK

– 1 runda x 1min.

– System pucharowy lub system każdy z każdym (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników).

– Długość pałki dla każdego zawodnika: 50cm.

– Punktacja:  głowa – 2 pkt.  pozostałe części ciała z wyjątkiem rąk (w tym tułów, plecy, nogi) – 1 pkt.,  trafienia w ręce są dozwolone, ale nie są punktowane,

– W przypadku remisu- dogrywka do pierwszego trafienia.

2. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: TEMPÓWKI APCHAGI

– Zawodnik wykonuje wymachy apchagi dowolną nogą (Zawodnik może wykonywać wymachy na przemian nogami lub tylko jedną nogą, lub też raz jednym sposobem, raz drugim).

– Po każdym wymachu noga musi dotknąć podłoża.

– Wymachy wykonywane są przez 10 sek.

– Wymachy wykonywane są w packę ustawioną na wysokości pasa kopiącego.

– Zawodnicy uczestniczą w dwóch rundach. Wynik ostateczny to suma wymachów z pierwszej i drugiej rundy.

– Dwa kopnięcia ap chagi w packę (prawa, lewa noga|) Dwa kopnięcia dollyo chagi w packę (prawa, lewa noga|) 3.

3. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: TOR PRZESZKÓD

– każdemu startującemu przysługuje 1 start na torze przeszkód,

– o miejscach 1-3 decydują wyniki czasowe mierzone za pomocą stopera,

– w przypadku uzyskania takiego samego czasu przez kilkoro zawodników, pomiędzy tymi osobami rozgrywany jest powtórny wyścig na torze, uzyskany wynik wyłania zwycięzcę.

Opis toru: Star / meta znajdują się w tym samym miejscu. Zawodnik biegnie „po trójkącie” zgodnie z powyższym diagramem od „Start” do „A” potem do „B” do punktu „Start” a następnie wraca w przeciwna stronę tj. B do A i do mety. Biegnąc w przeciwną stronę do ruchu zegara w punkcie „B” wykonuje 2 x dollyo chagi. Wracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara w punkcie „B” wykonuje 2 x ap chagi. Przy poruszaniu się w obie strony przeskakuje trzy płotki. A – słupek do obiegnięcia w obie strony B – sędzia trzymający packę, zawodnik po kopnięciach nie obiega tej osoby.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis