Aktualności

Mistrzostwa Polski Północnej w Ostródzie odbędą się już 12 października.

Stowarzyszenie „Gladius” oraz Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do zapraszają na turniej Mistrzostwa Polski Północnej w Taekwon-do ZS PUT – GLADIUS CUP 2019.

Cykliczny turniej zorganizowany zostanie tradycyjnie w Ostródzie, 12 października 2019.

Instruktorzy zgłoszenia przyjmują do 6 października (lub według wewnętrznych ustaleń w sekcji). Prosimy o mobilizację i zachęcamy do udziału w turnieju.

Klub będzie organizować dojazd jeśli zbierze się odpowiednia liczba uczestników.

Szczegółowe informacje dla naszych zawodników zamieszczamy w rozwinięciu wiadomości.

Instruktorzy zgłoszenia przyjmują do 6 października (lub według wewnętrznych ustaleń w sekcji).

Data: 12 października 2019 r.

Miejsce: Sala Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, Ostróda ul. Kościuszki 22a

Organizatorzy:
Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do
Stowarzyszenie „Gladius”

Liczba zgłaszanych zawodników:
Nieograniczona.

Opłaty startowe:
60zł od osoby, bez względu na liczbę konkurencji

Nagrody:
Medale i dyplomy

Konkurencje:
Dzieci młodsze (roczniki do 2014 r.) – rekreacyjne konkurencje sprawnościowe (konkurencje
ogólnosprawnościowe opisane na końcu komunikatu).
Dzieci (roczniki 2013, 2012, 2011, 2010) – konkurencja sprawnościowa soft-stick, techniki
szybkościowe
Dodatkowo chętne dzieci z rocznika 2011, 2010 wystartować będą mogły w konkurencji
walk touch-contact.
Młodzicy (roczniki 2009, 2008, 2007) walki touch-contact, techniki szybkościowe
Kadeci (roczniki 2006, 2005, 2004) – walki semi-contact, light-contact
Juniorzy (roczniki 2003, 2002, 2001) – walki semi-contact, light-contact
Seniorzy (roczniki 2000 i starsi) – walki semi-contact, light-contact

Kategorie:
Konkurencje sprawnościowe dla dzieci młodszych i dzieci (soft-stick, techniki szybkościowe)
Startujący rywalizują w swoich grupach wiekowych (podział ze względu na rocznik
urodzenia) bez podziału na płeć.

Touch – contact (podział wzrostowy)
a) młodziczki -140 cm, -150 cm, +150 cm
młodzicy -135 cm, -140 cm, -145 cm, -150 cm, -155 cm, +155 cm

Semi – contact (podział wzrostowy)
a) kadetki – 155 cm, – 160 cm, + 160 cm
kadeci – 155 cm, – 165 cm, – 175 cm, + 175 cm
b) juniorki -165 cm, -170 cm, +170 cm
juniorzy – 170 cm, – 175 cm, – 180cm, + 180 cm
c) seniorki -165 cm, -170 cm, +170 cm
seniorzy -175 cm, -180 cm, -185 cm, +185 cm

Light – contact (podział wagowy)
a) kadetki – 47 kg, – 54 kg, + 54 kg
kadeci – 46 kg, – 52 kg, – 58 kg, – 64 kg,+ 64 kg
b) juniorki – 54 kg, – 61 kg, + 61 kg
juniorzy – 58 kg, – 64 kg, – 70 kg, – 76 kg, + 76 kg
c) seniorki – 54 kg, – 61 kg, +61 kg
seniorzy – 64 kg, – 70 kg, – 76 kg, – 82 kg, +82 kg.

Układy formalne Tradycyjne + otwarte bez podziału na stopnie rozegrane w następujących
kategoriach wiekowych:
– młodzik
– kadet
– junior + senior

UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŁĄCZENIA POSZCZEGÓŁNYCH
KATEGORII WZROSTOWYCH, WAGOWYCH, WIEKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI
ZGŁOSZONYCH OSÓB.

Ubezpieczenie:
Ubezpieczenie NNW dla zawodników – zapewniają kluby we własnym zakresie. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na zawodach.

Opieka medyczna zawodów:
Zapewnia organizator

Sędziowie:
Każdy klub proszony jest o wystawienie minimum 1 sędziego w celu sprawnego i
obiektywnego przeprowadzenia konkurencji. Podczas zawodów sędziowie mają zapewniony
poczęstunek. Wszyscy zgłoszeni sędziowie proszeni są o stawienie się przy stoliku sędziego
głównego o godzinie 8:30. Sędziów należy zgłaszać poprzez program rejestrująco-losujący
PRL. Należy podać klasę sędziego (planszowy, punktowy, sekretarz)

Termin zgłoszeń:
1. Zgłoszenia osób startujących w nieprzekraczalnym terminie do 06.10.2019 r. do instruktora.
2. Kara za rejestrację po wyznaczonym terminie – 10zł za każdą zgłoszoną osobę.

Ważenie i mierzenie zawodników:
Wyrywkowe, podczas trwania zawodów. Brak tolerancji wzrostowej i wagowej.

Plan Zawodów:
Sobota (12.10.2019 r.)
8:30 – przyjazd uczestników na halę zawodów
8:45 – odprawa techniczna kierowników drużyn i sędziów
9:00-13:00 – konkurencje dzieci i młodzików
13:00-13:15 – uroczyste otwarcie zawodów
13:30-16:00 – walki semi-contact, light-contact kadetów, juniorów i seniorów
17:00 – planowane zakończenie zawodów.
UWAGA! Plan zawodów może ulec zmianie w trakcie trwania zawodów.

Warunki uczestnictwa:
– Zgłoszenie zawodnika w terminie,
– Opłacenie startowego do instruktora
– Oddanie wypełnionego oświadczenia. Dotyczy WSZYSTKICH startujących. Oświadczenia podpisują osobiście zawodnicy pełnoletni,
w przypadku zawodników niepełnoletnich podpisy składają ich rodzice lub
opiekunowie prawni,
– Posiadanie licencja zawodniczej ZS PUT

Regulamin zawodów, obsada sędziowska, ubiory sędziów, sprzęt ochronny: zgodnie
z przepisami obowiązującymi w zawodach ZS PUT. Zawodnicy występują w dobokach lub
strojach klubowych (w konkurencji semi – contact obowiązkowe długie spodnie do
kickboxingu).

REGULAMIN REKREACYJNYCH KONKURENCJI SPRAWNOŚCIOWYCH DLA DZIECI
MŁODSZYCH

1. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: SOFT-STICK
– 1 runda x 1min.
– System pucharowy lub system każdy z każdym (w zależności od ilości zgłoszonych
zawodników).
– Długość pałki dla każdego zawodnika: 60cm.
– Punktacja:
 głowa – 2 pkt.
 pozostałe części ciała z wyjątkiem rąk (w tym tułów, plecy, nogi) – 1 pkt.
 trafienia w ręce są dozwolone, ale nie są punktowane,
– W przypadku remisu – dogrywka do pierwszego trafienia.

2. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: TEMPÓWKI APCHAOLLIGI
– Zawodnik wykonuje wymachy apchaolligi dowolną nogą (Zawodnik może wykonywać
wymachy na przemian nogami lub tylko jedną nogą, lub też raz jednym sposobem, raz
drugim).
– Po każdym wymachu noga musi dotknąć podłoża.
– Wymachy wykonywane są przez 10 sek.
– Wymachy wykonywane są w packę ustawioną na wysokości pasa kopiącego.
– Zawodnicy uczestniczą w dwóch rundach. Wynik ostateczny to suma wymachów z
pierwszej i drugiej rundy

 

oświadczenie dla osób pełnoletnich

oświadczenie dla opiekunów osób niepełnoletnich

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis