Aktualności

Kolejne wspólne wyjście na KOMOBEX

Zapraszamy w piątek na kolejne wspólne plażowanie na „Komobexie”. Szczegóły wyjścia poniżej.

Zbiórka: piątek, 14.08.2015, przed wejściem na basen KOMOBEX, ul. Dekabrystów 45, godz. 10:00

Godziny: 10:00-13:00 (bilety są całodniowe, więc po tych godzinach dzieci mogą pozostać na basenie, ale pod opieką rodziców. KS ORIENT zapewnia opiekę tylko w godz. 10:00-13:00), prosimy o punktualne odebranie dzieci

Koszt: koszt biletu pokrywa Klub i UM Częstochowy (dotyczy tylko zawodników trenujących w wakacje w sekcji Częstochowa-Jagiellończycy), pozostałe koszty (napoje, lody itp. zawodnicy pokrywają we własnym zakresie)

Wymagania:

– podpisana zgoda rodziców (druk do pobrania w zakładce „Do pobrania”, zgodę należy dostarczyć na zbiórce przed wejściem na basen)

– oświadczenie dot. odbioru dziecka (w przypadku, gdy dziecko po basenie odbierane będzie przez inną osobę niż prawny opiekun, należy dostarczy oświadczenie, w którym opiekun wyraża zgodę na odbiór dziecka przez wskazaną osobę, druk do pobrania w dziale „Do pobrania”) – PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE TEJ KWESTII, ponieważ wyjście z basenu jest momentem przekazania przez instruktora opieki nad dzieckiem, instruktor może przekazać opiekę WYŁĄCZNIE PRAWNEMU OPIEKUNOWI LUB OSOBIE DO TEGO UPOWAŻNIONEJ NA PIŚMIE. Przypominamy, że takie upoważnienie dotyczy również odbioru dziecka przez babcię, dziadka, ciocię, wujka i innych członków rodziny, nie będących prawnymi opiekunami. Dziecko nie posiadające upoważnienia będzie musiało zostać odebrane przez prawnego opiekuna.

Co należy zabrać:

– strój kąpielowy

– ręcznik, koc

– nakrycie głowy!

– okulary przeciwsłoneczne

– wodę do picia, ewentualnie napój

– przekąskę (proszę nie dawać dzieciom przekąsek czekoladowych, kanapek z wędliną itp.)

– sprzęt do pływania w razie potrzeby (koło, rękawki, okularki)

– proszę nie dawać dzieciom zabawek do piasku (dostępne będą zabawki klubowe)

– klapki!

– krem do opalania z filtrem

– suche ciuchy na przebranie

– prosimy nie dawać dzieciom rzeczy wartościowych, w szczególności telefonów komórkowych, instruktor nie odpowiada za rzeczy wartościowe zgubione przez dzieci

– pieniążki na drobne wydatki, wg uznania

Dzieci, które nie będą posiadały w/w rzeczy, w szczególności nakrycia głowy, nie będą mogły uczestniczyć w zabawach na basenie.

Przypominamy, że w przypadku zapisania się na listę, a następnie niestawienia się na basenie, zawodnik pokrywa koszt biletu w całości.

W razie pytań prosimy o kontakt z instruktorką Magdaleną Makowską, tel. 519 106 036. Wyjście współfinansuje Urząd Miasta Częstochowy w ramach akcji „Lato w mieście”.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis