Aktualności

Egzaminy na stopnie uczniowskie Taekwon-do i Kickboxing

W dniach 19-21.02.2021 w Częstochowie i Będzinie odbędzie się egzamin na stopnie uczniowskie w Taekwon-do i Kickboxingu.

Zgłoszenia instruktorzy przyjmują do 12 lutego lub według innych ustaleń z instruktorem. Zgłoszenie równoznaczne jest z wniesieniem opłaty egzaminacyjnej oraz oddaniem Książeczki Adepta.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby regularnie uczestniczące w treningach stacjonarnych lub online. W przypadku gdy sekcja nie miała możliwości prowadzenia treningów na sali o przystąpieniu do egzaminu decyduje instruktor w porozumieniu z egzaminatorem.

Zachęcamy również do udziału w egzaminach z kickboxingu, jeśli brany jest pod uwagę udział w zawodach z kickboxingu.

Koszt egzaminu bez zmian, płatne gotówką do instruktora.

Przydział sekcji do miasta w którym odbędzie się egzamin oraz godziny zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Jeśli zawodnicy chcą otrzymać pas lub belkę w dniu zdanego egzaminu prosimy o zgłaszanie chęci zakupu pasu/belki przy zgłoszeniu na egzamin.

Dotyczy osób zdających egzamin w taekwon-do: Warunkami przystąpienia do egzaminu są zdanie egzaminu wewnętrznego (terminy egzaminów w każdej sekcji zostaną podane niebawem), posiadanie Książeczki Adepta (dotyczy wszystkich). Prosimy o dopilnowanie aby książeczki adepta były schludnie oraz odpowiednio uzupełnione (wklejone jedno zdjęcie zawodnika, wpisane imię i nazwisko, pesel oraz data rozpoczęcia treningów), do książeczek nie uzupełnionych nie będą wpisywane wyniki z egzaminu.

Wymagania egzaminacyjne dostępne w zakładce Egzaminy.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis