Aktualności

Egzamin na stopnie uczniowskie

Prosimy wszystkich zawodników o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zbliżającego się egzaminu na stopnie uczniowskie.

Wykaz stopni juniorskich i seniorskich przedstawia tabela przygotowana przez ZS PUT.

Data: 25-26.02.2017 (sobota i niedziela – egzamin dla każdego zawodnika odbędzie się tylko w jeden dzień, podział na grupy podamy w terminie późniejszym)

Miejsce: Częstochowa, CH JAGIELLOŃCZYCY, ul. Brzozowa 2/8

Godziny: 8:00-21:00 (szczegółowy podział podamy po zebraniu wszystkich zapisów, tj.
na kilka dni przed egzaminem przed egzaminem)

Zapisy: do instruktorów, w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego; po tym terminie żadne zapisy nie będą przyjmowane, nie ma również możliwości zapisów bezpośrednio przed egzaminem

Opłaty: bez zmian w stosunku do roku ubiegłego – 60 zł, opłata obejmuje udział w egzaminie
i potwierdzenie zaliczenia stopnia certyfikatem ZS PUT, pas należy dokupić we własnym zakresie

Wymagania egzaminacyjne: http://www.ksorient.pl/egzaminy/

*Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
*Podczas egzaminu nie dopuszcza się obecności osób postronnych.
*Zaliczony egzamin zostaje potwierdzony imiennym certyfikatem.
*Podczas wręczania certyfikatów rodzice zawodników mogą być obecni na sali.
*Egzamin oceniany jest w skali od 1 (najsłabiej) do 6 (najlepiej).
*Osoba otrzymująca ocenę 1 nie zdaje egzaminu. Pozostałe oceny są pozytywne.

*Egzamin przeprowadzony będzie dla wszystkich grup wiekowych.

Przypominamy także, że do wymagań egzaminacyjnych wprowadzony został dodatkowy element. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do centralnego egzaminu klubowego będzie zaliczenie egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez instruktora podczas treningu.

Przypominamy także, że wszyscy zawodnicy posiadający stopień 8 cup mają obowiązek posiadać podczas egzaminu dobok. Osoby z niższymi stopniami mogą występować w stroju klubowym. Ponadto obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy (rękawic i szczęki oraz
w przypadku osób z wyższym stażem treningowym- pozostałych ochraniaczy.)

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis